Doplnky k hydroizoláciam

a) Parotesná fólia – certifikovaná  v rozmere 4x50bm

     cena  :  0,36€/m2 s DPH


b) Tvarovky mPVC:


 - Vetrací komínček

 - Vpusť 75/240

 - Vpusť 80/240

 - Vpusť 80/600

 - Vpusť 100/240

 - Vpusť 110/240

 - Vpusť 110/600

 - Vpusť 125/240

 - Vpusť 150/240

 - Vpusť bočná 65x100

 - Vpusť bočná 100x100

 - Priechodka anténna

 - Vnútorný kút

 - Vonkajší roh

 

 Ceny tvaroviek Vám na požiadanie zašleme

c) Nopová fólia:

   1. Nopová fólia , výška nopu 8mm

      rozmer : šírka 0,5m , 1m , 1,5m , 2m , 2,5m , 3m - všetky v návinoch 20bm

      400g/m2

      cena :  1,05€/m2 s DPH

  2. Nopová fólia premium , výška nopu 8mm

      rozmer : šírka 0,5m , 1m , 1,5m , 2m , 2,5m , 3m - všetky v návinoch 20bm

      500g/m2

      cena :  1,2€/m2 s DPH

 

  3. Nopová fólia Green , výška nopu 20mm

     rozmer : 1,2x2,5m

     1000g/m2

     cena :  5,4€/m2 s DPH