Poradenstvo a servis

Naša spoločnosť ponúka poradenstvo a servis:

 - pri rekonštrukciách plochých striech – odborné posúdenie a návrh riešenia rekonštrukcie

 - návrh skladby pri novostavbách pre splnenie tepelnoizolačných podmienok

 - poradenstvo pri realizácii fasády – vrátane návrhu

 -  vypracovanie cenovej ponuky

 -  komplexné dodanie materiálu s realizáciou