Služby

Špeciálne hydroizolácie plochých striech , balkónov, terás, spodných stavieb – tlakové, proti priesaku vody, protiradónové, základov stavieb, suterénov, bazénov atď..

Rekonštrukcie stavebných objektov

Stavebné poradenstvo : posúdenie jestvujúceho stavu starej strechy, vypracovanie návrhu rekonštrukcie,


 - Výmena bleskozvodov

 - Zateplenie strešného plášťa

 - Výmena klampiarskych prvkov

 - Výmena žľabov

 - Doplnkové stavebné práce 
 

Vyberte si zo širokej ponuky našich služieb. Neváhajte a obráťte sa na nás s akoukoľvek otázkou, či pripomienkou.